U heeft alles al geprobeerd, maar u kunt nog steeds niet rondkomen. Dan is er vaak extra ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld van de gemeente.

Regelingen van de gemeente

Wanneer u moet rondkomen van een minimuminkomen, heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen. Dit worden inkomensondersteunende regelingen genoemd. Een inkomen op of rond het bijstandsniveau wordt als minimuminkomen gezien.

Zo kunt u gemeentelijke heffingen vaak gespreid betalen. Soms is kwijtschelding van gemeentebelasting mogelijk.

Andere regelingen of voorzieningen waar u misschien gebruik van kunt maken:

Op de website van de Uitvoeringsorganisatie BBS staat ook een overzicht van regelingen.

Wilt u weten of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding? Dit kunt u nagaan met Bereken uw recht.

Declaratiefonds

In de gemeente Baarn kunnen mensen met een laag inkomen gebruik maken van het Declaratiefonds. U en uw gezinsleden kunnen de kosten van culturele, sportieve, maatschappelijke en recreatieve activiteiten (deels) vergoed krijgen. Heeft u kinderen tussen de 4 en 18 jaar? Dan komt u in aanmerking voor een aanvullende vergoeding voor zwemles.

Meer informatie over de aanvraag, de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding vindt u op de website van de gemeente Baarn.

Sociaal Baarn

Spullenhulp en voedselhulp door burgers.

Stichting Sociaal Baarn is een burgerinitiatief in de wijk Oosterhei. Zij delen 3 x per week spullen en voedsel uit aan de inwoners van Baarn.
Voedsel wordt beschikbaar gesteld door diverse lokale ondernemers. Spullen worden verkregen door giften van particulieren oa. na oproepen op lokale Facebook groepen. Locatie: Dahliastraat 18 Baarn

SAM²

Inwoners van Baarn met een minimuminkomen die een plotselinge grote uitgave niet kunnen betalen, kunnen daarnaast een aanvraag indienen bij SAM². Deze vrijwilligersorganisatie gaat vervolgens met de aanvrager in gesprek en bekijkt of zij de aankoop kan vergoeden.

Hulp bij regelingen en formulieren

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen? Bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren? Misschien kunnen mensen uit uw omgeving of vrijwilligers u helpen. Meer over hulp bij administratie en geldzaken.

Links

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod