Het Lokaal Team in de gemeente Baarn biedt ondersteuning dicht bij huis, bij ingewikkelde hulpvragen. Bij het Lokaal Team werken medewerkers met verschillende specialismen. Hierdoor kan het team ook hulp bieden als er meerdere problemen spelen. Voor hulp van het Lokaal Team is een verwijzing nodig.

Brede deskundigheid

Bij het Lokaal Team werken medewerkers met verschillende expertises. Door deze brede deskundigheid kunnen zij zorgen dat bewoners met een hulpvraag op een passende manier geholpen worden. Ook als er meerdere problemen tegelijk zijn.

Iedere inwoner met een zorgvraag krijgt een vast aanspreekpunt van het Lokaal Team. Zo kunnen problemen vroegtijdig worden opgelost.

Met hulp van anderen

Het Lokaal Team werkt nauw samen met verschillende hulpverleners, o.a. uit de jeugdgezondheidszorg, wijkverpleging, schuldhulpverlening en Sociale Zekerheid. Uw aanspreekpunt bij het Lokaal Team zorgt ervoor dat de hulp van verschillende instanties zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Het Lokaal Team verwijst waar nodig naar de specialistische zorg en waar mogelijk naar ondersteuning vanuit de omgeving.

Verwijzing nodig

Let op! U kunt zich niet zelf aanmelden voor ondersteuning van het Lokaal Team. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts, maatschappelijk werk, het Loket Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Baarn of van een andere (zorg)professional. Pit Baarn verwijst ook door naar het Lokaal Team.

Meer informatie

Meer over het Lokaal Team leest u in de folder (PDF, 274,6 kB).

Bestanden

Brochure lokaal team.pdf PDF, 274,6 kB
Vergelijk hulpaanbod