Bij begeleid wonen woont u zo zelfstandig mogelijk, maar krijgt u wel hulp van een begeleider. Bijvoorbeeld bij het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. De begeleiding is afgestemd op uw situatie.

Hulp van een begeleider

De begeleiders komen regelmatig bij u langs en helpen u om uw woning en uw leven op orde te houden. Zij houden in de gaten dat u uw huis regelmatig schoonmaakt en zetten samen met u uw uitgaven op een rijtje. Ook kunnen ze u helpen om werk te vinden of uw vrije tijd op een goede manier in te vullen.

De begeleiders zijn er niet voor behandeling of therapie. Dat kunt u regelen via de huisarts. Er zijn 2 manieren om woonbegeleiding te krijgen:

  • in uw eigen huis (ambulante begeleiding)
  • in een speciaal daarvoor bedoelde woning (begeleid wonen, bijv. bij een instelling of in een woonproject)

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding is woonbegeleiding in uw eigen huis. Wilt u graag woonbegeleiding en woont u verder zelfstandig, dan kunt u zoeken naar aanbod onder de noemer ambulante woonbegeleiding.

Woning voor begeleid wonen huren

Begeleid wonen houdt in dat iemand de woonruimte huurt bij een zorginstelling of in een woonproject. Dit kan bijvoorbeeld een woning zijn die gedeeld is met anderen. Of een zelfstandige woning op het terrein van een instelling.

Zoekt u een nieuwe woonplek met begeleiding, dan kunt u dus zoeken naar een project voor begeleid wonen.

Veel of weinig begeleiding

Bij begeleid wonen kan er veel begeleiding zijn, van 24 uur per dag tot een paar uur per week. Het is maar net wat bij uw situatie past.

Als iemand veel toezicht nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf, dan is beschermd wonen misschien een oplossing.

Hoe regel ik het?

Begeleid wonen en ambulante woonbegeleiding regelt u via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt contact opnemen met het Loket Wonen, Zorg en Welzijn voor meer informatie.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving. Of met hulp van een cliëntondersteuner. Weet u al op welke locatie u wilt wonen, dan kunt u ook deze organisatie vragen om u te helpen bij de aanvraag.

Begeleid wonen als Wlz-zorg

Wonen met (intensieve) begeleiding maakt ook deel uit van een aantal zorgprofielen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit komt voor als iemand langdurig, 24-uur per dag intensieve zorg nodig heeft en daarvoor naar een instelling verhuist. Bijvoorbeeld een kleinschalige woonvorm die hoort bij een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.

Een indicatie voor Wlz-zorg kunt u aanvragen via het CIZ.

ADL-assistentie

Voor mensen met een lichamelijke beperking die hun leven en huishouding goed op orde hebben, maar wel dagelijks praktische hulp nodig hebben aan huis, is er een speciale woonvorm: de Fokuswoning met ADL-assistentie. In een Fokuswoning is 24 uur per dag hulp op afroep beschikbaar. U moet dan wel in staat zijn om sociaal gezien zelfstandig te wonen en zelf assistentie op te roepen.

Beschermd of begeleid wonen in Baarn

In Baarn zijn diverse mogelijkheden voor (ambulant) begeleid, beschermd wonen.

Kwintes In Baarn bieden wij beschermd en begeleid wonen en begeleiding thuis. Voor vragen over ons hulpaanbod kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie op onze website

's Heeren Loo is een zorginstelling die altijd dichtbij is. Ook bij u in Baarn ondersteunen, begeleiden en behandelen we mensen met een (licht) verstandelijke beperking, van jong tot oud. Meer informatie op onze Website

Thomashuis Baarn, het dorp Baarn biedt onze huisgenoten een fijne woonomgeving. Meer informatie op onze Website

Amerpoort. Wonen in een groene, veilige omgeving waar je je vrij kunt bewegen, naar buiten kunt en jezelf kunt zijn. Meer informatie op onze Website

Sherpa. De wens voor een woonplek, woonplaats en het soort ondersteuning kan voor iedereen anders zijn. Meer informatie op onze Website

Omgeving Baarn:

Wonen bij Zideris kan op verschillende manieren: zelfstandig in een huis in een heel gewone straat, of met anderen samen in een huis van Zideris. Website

Humanitas. Het allerliefste wonen we thuis in onze vertrouwde omgeving, maar voor sommige mensen is dat niet mogelijk. Voor wie niet thuis kan blijven wonen, bieden wij begeleid wonen aan. Website

Hulpaanbod

Begeleid wonen

Kleinschalige woonvorm

kleinschalige woonlocatie voor mensen met dementie

Kleinschalige woonvorm

kleinschalige woonlocatie voor mensen met dementie

Zelfstandig wonen met dagelijkse begeleiding

dagelijkse begeleiding op alle leefgebieden volgens zrm, door...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante ondersteuning

Blijf Groep geeft hulp op maat. Afhankelijk van de ernst van de...

Ambulante Woonbegeleiding

Mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking hebben...

Ambulante Woonbegeleiding in alle leeftijden

Het ondersteunen van alle dagelijkse handelingen die komen kijken...

Organisaties

Instelling voor begeleid wonen

Lyvore - Krabbelaan

 088-35 60 000 lyvore.nlProf. Krabbelaan 50-523741ENBaarn

Lyvore - Noorderhof

 088-35 60 000 lyvore.nlDe Oude Werf 68-703741CSBaarn

AHRA

 06-57 18 84 83 ahra.nlTextielweg 93812RVAmersfoort

Woonvorm voor mensen met een psychische beperking

AB Het Spectrum

 033-88 84 532 abhetspectrum.nlNijverheidsweg-Noord 1233812PLAmersfoort

Vergelijk hulpaanbod