Hulpaanbod van: Welzijn Baarn

Mantelzorg Baarn
Vanwege de Transities binnen het sociale domein zijn de taken binnen het werk van de gemeente (WMO) veranderd. Dit heeft zijn weerslag op de taken en de rollen binnen het welzijnswerk van de gemeente Baarn. Twee belangrijke ontwikkelingen voor mantelzorgers zijn dat de mantelzorger (en zorgvrager) ondersteunt dient te worden binnen de eigen thuissituatie door de aanwezige professional. En dat de professional netwerkversterkende maatregelen thuis oppakt. Mantelzorg Baarn speelt effectiever en efficiënter in op de veranderingen binnen de basisinfrastructuur van het sociale domein.
Mantelzorg Baarn is een onderdeel van Welzijn Baarn. De mantelzorgconsulent is de coördinator, uitvoerder en het aanspreekpunt. Mantelzorg Baarn is de plaats waar mantelzorgers terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning. Mantelzorgers geven zorg en/of begeleiding aan een partner, een kind, een familielid of goede vriend(in) met een chronische ziekte, een psychiatrisch ziektebeeld, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of met een dementieel beeld. Mantelzorgers zijn van alle leeftijden.
Nieuwe mantelzorgers & vrijwilligers ontmoeten we bijvoorbeeld via de Dag van de Mantelzorg, het Mantelzorgcompliment, vanwege een hulpvraag of gericht om zich aan te melden als mantelzorger.
Doel van Mantelzorg Baarn:
1. Mantelzorg
De mantelzorger in zijn kracht houden, bewust maken van zijn kracht en daar waar nodig ondersteunen in het terugzetten in deze energie en versterken. De mantelzorger is een onderdeel van zijn netwerk thuis.
Netwerkversterkende maatregelen inzetten; overbelasting netwerk (o.a. mantelzorger) te voorkomen. Benutten van Mantelzorgscan (Landelijk ExpertiseCentrum Mantelzorg), Sociaal Netwerkversterking (MEE), Zorgdriehoek.
2. Vrijwilligerswerk in zorg en begeleiding
Een goede match tussen vraag (van zorgvrager en/of mantelzorger) en aanbod van vrijwillige inzet vraagt om faciliteren van goede coördinatie, integrale benadering en versterken en behouden van (ervarings)deskundigheid. Faciliteren van het Netwerk Informele Zorg in de gemeente (voorheen het Vrijwilligers Collectief) met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en kerken.
3. Deskundigheidsbevordering
Expertise aanbieden aan professionals en vrijwilligers over mantelzorg, informele zorg, netwerkversterkende maatregelen (zie 1) die binnen de thuissituatie van zorgvrager, mantelzorger(s) en hun netwerk zorg verlenen.
4. Verbinden en Samenwerken
Zorgvrager, mantelzorger, thuisnetwerk, vrijwilligers (informele zorg) en professionals (formele zorg). Hulpmiddel is de Zorgdriehoek.
Wilt u meer informatie over Mantelzorg Baarn, heeft u hulp nodig of een vraag?

Wilt u meer informatie over Mantelzorg Baarn, heeft u hulp nodig of een vraag?

Neem contact op met onze mantelzorgconsulent Marianne Bosch

E: Mantelzorg@welzijnbaarn.nl

T: 035 – 54 18 600 en 06 – 10 64 55 30

Bezoekadres: (op afspraak)
Welzijn Baarn
Oranjestraat 8
3743 GD
Aanwezig op Ma - di - do

Contactinformatie

Welzijn Baarn 035-54 18 600Oranjestraat 83743GD Baarn

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Doelgroepen

Mantelzorgers

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u geregistreerd worden als mantelzorger?

Wilt u meer informatie over Mantelzorg Baarn, heeft u hulp nodig of een vraag?

Neem contact op met onze mantelzorgconsulent Marianne Bosch

E: Mantelzorg@welzijnbaarn.nl

T: 035 – 54 18 600 en 06 – 10 64 55 30

Bezoekadres: (op afspraak)
Welzijn Baarn
Oranjestraat 8
3743 GD
Aanwezig op Ma - di - do

Vervangende zorg of advies
 • informatie & advies
Uitvoering van de dienst
 • professionals
Door wie?

Welzijn Baarn

Inhoud & werkwijze

Wilt u meer informatie over Mantelzorg Baarn, heeft u hulp nodig of een vraag?

Neem contact op met onze mantelzorgconsulent Marianne Bosch

E: Mantelzorg@welzijnbaarn.nl

T: 035 – 54 18 600 en 06 – 10 64 55 30

Bezoekadres: (op afspraak)
Welzijn Baarn
Oranjestraat 8
3743 GD
Aanwezig op Ma - di - do

Beoogd eindresultaat

Welke ondersteuning kunnen wij u bieden:

 • Persoonlijke, emotionele ondersteuning
 • Informatie en advies
 • Bemiddeling en verwijzing naar praktische ondersteuning of zorg
 • Respijtzorg/buddyzorg
 • Contact met andere mantelzorgers
 • Voorlichting (individueel- of groepsgericht)
 • Cursussen
 • Ontspanningsactiviteiten

Wilt u in een gesprek met de mantelzorgconsulent gerichter kijken naar uw eigen individuele mantelzorgsituatie, dan kan dat. In het gesprek kunnen we kijken welke mogelijkheden voor u het meest werkbaar en wenselijk zijn.

Duur

Hangt af van de mantelzorgsituatie

Bezoekadres
Oranjestraat 83743GD Baarn035-54 18 600Welzijn Baarn
Toelichting

Op locatie of bij u thuis.

Op welke dagen en tijden?

Op afspraak

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

0,00

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Mantelzorgondersteuning
Vergelijk hulpaanbod