Welzin biedt in Baarn maatschappelijk werk en thuisbegeleiding.

Contact

Welzin - locatie Baarn
Koningsweg 4
3743 EV Baarn
Telefoonnummer: 033-46 92 469

Wekelijkse inloop bij WELZIN (Koningsweg 4, Baarn)

 • Maandagmorgen van 10:30 - 11:30 uur - Inloop scheidingsvragen.
  (behalve in schoolvakanties).

Maatschappelijk werk

Iedereen heeft weleens een probleem. Bijvoorbeeld op het werk, met familie of door iets wat is gebeurd. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Dan kan een maatschappelijk werker u hierbij ondersteunen.

De maatschappelijk werkers ondersteunen onder andere bij vragen over:

 • Relatieproblemen, scheiding, omgangsregeling;
 • Eenzaamheid;
 • Spanningen, stress, depressie;
 • Ruzie of pesten op school;
 • Opvoeding;
 • Onzekerheid;
 • Financiën.

Hulp van maatschappelijk werk is gratis. Tijdens een kennismakingsgesprek met de maatschappelijk werker bespreekt u samen uw problemen en wensen. Daarna volgt er eventueel nog een gesprek. U kijkt dan samen met de maatschappelijk werker hoe u uw problemen kunt oplossen. Soms hebt u aan één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Dit bepaalt u in overleg met de maatschappelijk werker. Heeft u meer hulp nodig? Dan zoekt de maatschappelijk werker samen met u naar passende, gespecialiseerde hulp.

Groepen en trainingen

Daarnaast zijn er groepen voor kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij groepsgewijs ondersteuning wordt aangeboden. De ondersteuning is gericht op het versterken van eigen kracht en het bouwen aan een sociale samenleving.

Denk hierbij aan sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8 – 12 en 12 – 16 jaar oud. Piep zei de Muis & Billy Boem zijn groepen voor kinderen die thuis te maken hebben (gehad) met spanning en stress. Door echtscheiding bijvoorbeeld, of een gezinslid met een psychiatrische aandoening.

Volwassenen kunnen onder meer naar assertiviteitstraining of mindfulness. Voor ouderen is er onder andere de Vriendschapstraining en het gezellige Samen Doen. Meer over het aanbod voor kinderen en volwassenen.

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning en specialistische begeleiding aan iedereen die door sociale, psychische en/of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft, die door de omgeving niet geboden kan worden. We nemen geen zorg uit handen maar leren vaardigheden aan, om zelf problemen aan te pakken. Thuisbegeleiding werkt vanuit de relatie met de hulpvrager, op basis van wederzijds vertrouwen. Wanneer het nodig is wordt doorverwezen naar andere hulp- en dienstverlening.

Thuisbegeleiding benut contacten met bewoners, laagdrempelige voorzieningen en activiteiten in de buurt. Daarnaast heeft Thuisbegeleiding ervaring en expertise op het gebied van Video Home Training, netwerkversterking en begeleiding en (opvoed-)ondersteuning aan vluchtelingen/asielzoekers.

Dementie, Psychiatrie en LVB

Thuisbegeleiding heeft ervaring en expertise opgebouwd in de begeleiding van cliënten met dementie en hun naasten, cliënten met een psychiatrische aandoening en cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Resultaten van Thuisbegeleiding

 • Zelf- en samenredzaamheid;
 • Participatie van mensen met een kwetsbaarheid;
 • Beter gebruik maken van voorzieningen;
 • Signaleren en (tijdig) oppakken van risico’s en problemen;
 • Erger voorkomen, stabiliseren van de situatie;
 • Minder hulpverleners nodig;
 • Langer thuis wonen;

Wijkgericht werken

Welzijn Baarn en Welzin werken samen binnen het wijkgericht werken in de Oosterhei en Baarn-Noord. Het Wijkgericht Werken-team bestaat uit als sociaal werkers die met de wijkbewoners meedenken, adviseren, wijkbewoners met elkaar verbinden, ondersteunen en indien nodig verwijzen. We zijn wekelijks op straat te vinden. Nu al bijna 5 jaar in de wijk Oosterhei en sinds afgelopen september ook in Baarn Noord.

We gaan in gesprek met mensen op straat en zouden ook bij u aan kunnen bellen om te vragen of u plezierig woont en of u nog wensen en/of talenten heeft. Sommige mensen zijn heel tevreden en sommige mensen hebben wensen. Zij willen bijvoorbeeld meer contact in de straat of verbeteringen in de buurt. Of zij willen graag iets in de wijk betekenen door hun talent in te zetten. Zo zijn er bewoners die elkaar willen helpen met de tuin of een boodschapje willen doen voor een andere wijkbewoner. Ook zijn er bewoners die een activiteit in hun wijk willen opzetten. Bijvoorbeeld een high tea, garageverkoop, koffiemiddag, creatieve middag enz.

Ook ideeën, wensen of talenten?

Heeft u ook ideeën, wensen en of talenten die u graag zou willen inzetten in uw wijk, laat het ons weten. We ondersteunen u waar dit wenselijk en mogelijk is.

U kunt ons bereiken door contact op te nemen met één van ons, via:

 • Eline Gerritsen: 06 – 432 62 967;
 • Masja van der Linden: 06 – 109 12 885;
 • Latifa Souidi: 06 – 106 46 080;
 • Machteld van Vulpen: 06 – 105 70 492.
Vergelijk hulpaanbod