Stichting Welzijn Baarn is een lokale organisatie voor welzijnswerk voor- en door Baarnaars.

Contact

Welzijn Baarn

Locatie Oranjestraat 8 / Welzijnscentrum De Leuning
3743 GD Baarn
(035) 541 8600
E: info@welzijnbaarn.nl

Administratie & Meer + Buro Vrijwillige Inzet Baarn
Locatie Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn
(035) 543 6222
E: info@welzijnbaarn.nl

Breed aanbod

De missie van Welzijn Baarn is het leveren van een fundamentele bijdrage aan het voorkomen, signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, gericht op een gezond sociaal klimaat in de lokale samenleving van Baarn. Welzijn Baarn staat voor presentie, participatie, preventie en perspectief. Zij heeft daartoe een breed diensten- en voorzieningen aanbod voor jong en oud, uiteenlopend van advies & ondersteuning, activering & ontmoeting tot en met hulpverlening en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

Onze vrijwilligers

Welzijn Baarn is de lokale brede welzijnsorganisatie voor Baarn (+/- 25.000 inwoners). Veel activiteiten worden door de ruim 300 vrijwilligers van Welzijn Baarn zelfstandig verzorgd.

Samenwerken

Welzijn Baarn is actief in de basisinfrastructuur. Welzijn Baarn is een organisatie die samen met- en op aangeven van burgers werkt aan het realiseren van oplossingen voor problemen die de inwoners ervaren. Welzijn Baarn zoekt daarbij de samenwerking met iedere organisatie die daaraan kan bijdragen.

Vergelijk hulpaanbod