Als je opvang zoekt voor je kind, is het belangrijk dat jij, je eventuele partner en je kind zich daar prettig bij voelen.

Welke vorm van opvang kies je?

Welke vorm van opvang je kiest, hangt af van je gezinssituatie, je wensen en je kind. Kijk op Boink.nl voor meer informatie over de diverse vormen van opvang, de kosten, en hoe je dit het beste kunt regelen. Als werkende of studerende ouder krijg je bovendien kinderopvangtoeslag.

Ontwikkeling van je kind

Het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang werken aan de ontwikkeling van je kind. Door het contact met leeftijdsgenoten leren kinderen bijvoorbeeld samen spelen, delen en omgaan met ruzies.

Ook organiseert de opvang allerlei leuke, spannende en uitdagende activiteiten. Sommige bso's (buitenschoolse opvang) hebben ook andere activiteiten, bijvoorbeeld sporten of 'de groene bso'.

Vindt je kind het leuk?

Kinderen leren het meest van en met andere kinderen. Bovendien vinden kinderen het vanaf de peuterleeftijd leuk om met andere kinderen te zijn. Maar kinderen vinden het niet altijd leuk als ze naar de opvang gaan. Misschien ziet je kind altijd tegen dingen op, maar gaat het prima als hij of zij er eenmaal is. Neem je kind serieus en vraag waarom het de opvang niet leuk vindt. Of bespreek het met de opvang.

Opvang voor kind met beperking

Wanneer je kind een beperking heeft, kun terecht bij een gespecialiseerde instelling voor kinderopvang of bij een 'gewone' kinderopvangorganisatie. Steeds meer reguliere kinderopvangorganisaties denken mee over opvangmogelijkheden voor een kind met beperkingen. Meer informatie over kinderopvang voor kinderen met een beperking.

Twijfels over het kinderdagverblijf

Heb je geen goed gevoel over de kinderopvang van je kind? Je vraagt je misschien af wat je met zulke vervelende gevoelens over het kinderdagverblijf moet doen. Vaak moet je in het begin erg wennen en kost het moeite om je kind los te laten. Je hebt het gevoel dat anderen het nooit zo goed kunnen doen als jijzelf. Maar op een gegeven moment merk je dat het gaat wennen en zie je ook de positieve kanten van een kinderdagverblijf.

Praat over je gevoelens

Als je toch een naar gevoel blijft houden, kun je het best zo eerlijk mogelijk zijn tegenover jezelf én het kinderdagverblijf. Ga na waarover je geen goed gevoel hebt en bespreek dat in ieder geval met de groepsleiding. Vraag ook naar de pedagogische visie. Misschien heb jij een heel ander idee over verzorging, opvoeding en veiligheid. Vertel wat je verwachtingen zijn en vraag of zij daaraan kunnen voldoen. Als dat niets oplevert, kun je eens een kijkje op een ander kinderdagverblijf nemen. Neem je gevoelens in ieder geval serieus en praat erover.

Het keurmerk van de betrouwbare opvoedinformatie van Opvoedinformatie Nederland. Opvoedinformatie Nederland zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Bron: artikel Kinderopvang op https://www.opvoeden.nl

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat.

Hulpaanbod

Kinderopvang algemeen

Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

In de visie van Kids’ Companion is kinderopvang meer dan...

Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

In de visie van Kids’ Companion is kinderopvang meer dan...

Naschoolse opvang op woensdag en zaterdag

Elk kind is uniek. Hierdoor kijken we wat elk kind nodig heeft en...

Buitenschoolse opvang

Naschoolse opvang op woensdag en zaterdag

Elk kind is uniek. Hierdoor kijken we wat elk kind nodig heeft en...

Kinderopvang

Kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar Kinderen zien groeien...

Gastouder

Gastouder Danielle Bouwmeester te Baarn Beste ouders, Wat...

Oppas en au pair

kinderopvang Oppas Het KinderBuurtje

In de kinderopvang hanteer ik een pedagogisch werkplan. Vier...

Gastouder

Gastouder Danielle Bouwmeester te Baarn Beste ouders, Wat...

Organisaties

Kinderopvang algemeen

KMN Kind & Co - Kinderdagverblijf Twinkel

 035-76 04 390 kmnkindenco.nlDe Oude Werf 73741CSBaarn

BSO Noorderlicht - Buitenschoolse opvang...

 035-76 03 540 kmnkindenco.nlDe Oude Werf 73741CSBaarn

BSO Orangerie - Buitenschoolse opvang Orangerie

 035-76 00 284 kmnkindenco.nlVondellaan 23743HZBaarn

Buitenschoolse opvang

BSO Orangerie - Buitenschoolse opvang Orangerie

 035-76 00 284 kmnkindenco.nlVondellaan 23743HZBaarn

BSO Podium - Buitenschoolse opvang Podium

 035-76 00 191 kmnkindenco.nlKerkstraat 323741AKBaarn

BSO Noorderlicht - Buitenschoolse opvang...

 035-76 03 540 kmnkindenco.nlDe Oude Werf 73741CSBaarn

Oppascentrale

Het Kinderbuurtje

 035-54 23 215 gastouderbaarn.nlde Galei 23742HEBaarn

Tante Jelle's Kinderopvang - De Jol 1

 06-17 37 28 42 de Jol 13742GKBaarn

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod