Vraag dan nu de Mantelzorgwaardering 2021 aan. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor wie zelfstandig wil blijven wonen en daar hulp en zorg bij nodig heeft. De gemeente Baarn waardeert wat mantelzorgers doen. Daarom kan een mantelzorger in aanmerking komen voor de ‘Mantelzorgwaardering’, een geldbedrag van 200 euro per zorgvrager.

Wanneer komt uw mantelzorger in aanmerking?

Uw zorgvrager dient een aanvraag in. Hij of zij geeft aan welke mantelzorger in aanmerking komt voor de Mantelzorgwaardering.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • de zorgvrager (u) woont in de gemeente Baarn;
  • per zorgvrager kan één mantelzorger voor de Mantelzorgwaardering worden voorgedragen;
  • de voorgedragen mantelzorger is iemand die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden aaneengesloten onbetaald zorg verleent aan een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving die een zelfstandige huishouding voert.

Let op: zorgvragers die via de Wet langdurige zorg (Wlz) en in een instelling, woonzorgcentrum wonen, worden niet geacht een zelfstandige huishouding te voeren en komen daarom niet in aanmerking voor een Mantelzorgwaardering;

  • het gaat om méér zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken. De Mantelzorgwaardering is dus niet bedoeld voor het verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals stofzuigen, afwassen, normale opvoedtaken enzovoorts;
  • de zorgvrager werkt mee aan een steekproefsgewijze controle als dit gevraagd wordt.

Een mantelzorgwaardering aanvragen kan op de website van Welzijn Baarn;https://www.welzijnbaarn.nl/mantelzorg-waardering

De regeling loopt van 1 april 2021 t/m 30 september 2021. Er is een beperkt budget, aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Vergelijk hulpaanbod