Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Slachtoffer of getuige? Neem mensen in vertrouwen en zoek hulp. De politie kan de pleger een huisverbod opleggen.

Kijk voor meer informatie op Pitbaarn.nl

Vergelijk hulpaanbod