Hoe kun je als professional in contact komen met wijkbewoners die vereenzamen?

Geplaatst op: 29 juli 2020

Vaak zijn mensen die risico lopen te vereenzamen al bekend bij informele en professionele ondersteuners. Denk bijvoorbeeld aan: huisartsen/POH, sociaal (wijk)team, sociaal werkers zoals ouderenadviseurs en mantelzorgondersteuners, medewerkers van thuiszorg, (o)ggz en werk & inkomen, huismeesters en wijkagent.

Maar zeker ook sleutelpersonen en vrijwilligers vanuit verenigingen, kerken, wijknetwerken en burgerinitiatieven. Zij kunnen mensen die vereenzamen – en die het op prijs stellen om met een sociaal professional (of een vrijwilliger) in gesprek te gaan – met je in contact brengen. Zoek dus samenwerking met mensen of organisaties die al achter de voordeur komen en vertrouwen hebben gewonnen bij mensen. Zij hebben vaak mensen in beeld die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Zorg zo mogelijk dat je aangesloten bent op samenwerkingsverbanden in de wijk of de gemeente waarin sociale problematiek wordt gesignaleerd en besproken.

LEESMEER

Vergelijk hulpaanbod