U heeft moeite om de huur te betalen. Of u vindt de huur voor uw huis eigenlijk te hoog. Wat kunt u doen om uw woonlasten te beperken?

Vindt u dat u te veel huur betaalt? Via de huurprijscheck op huurcommissie.nl kunt u nagaan wat de huurprijs van uw woning zou moeten zijn. Deze huurprijscheck werkt met een puntensysteem. Het aantal punten bepaalt wat uw woning waard is.
Betaalt u te veel? Vul dan het huurverlagingsformulier in van de Huurcommissie. Dit stuurt u met de puntentelling naar uw verhuurder. U kunt de Huurcommissie vragen om een oordeel over uw verlagingsvoorstel als uw verhuurder niet akkoord gaat of niet reageert. Het is wel aan te raden om eerst te proberen er samen uit te komen, voordat u een verzoek indient. De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.
Vindt de Huurcommissie de huurverlaging terecht, dan bepaalt de Huurcommissie per welke datum de huurverlaging ingaat. Bij een huurverlaging met terugwerkende kracht kunt u het Juridisch Loket vragen hoe u dat met uw verhuurder kunt regelen.

Let op: de huurverlaging kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Geeft u de nieuwe huurprijs meteen door aan de Belastingdienst/Toeslagen .

Hulp nodig? U kunt in Baarn terecht bij PitBaarn of de Rechtswinkel. of neem contact op met het Juridische loket.