Geef uw mening over de Arcade-plannen

Geplaatst op: 5 november 2019

De gemeente Baarn onderzoekt de haalbaarheid van het plan om een nieuw cultuurhuis te bouwen in het centrum van Baarn, aan de Brink op de plek waar nu het Arcadegebouw staat. In het complex is ruimte voor theater, bibliotheek, volksuniversiteit en een theatercafé.

Hiermee samenhangend is het plan om op het terrein van theater de Speeldoos, aan de Rembrandtlaan, nieuwe woningen te bouwen. Deze plannen zijn in september aan de gemeenteraad gepresenteerd door JeeGee Vastgoed B.V.

Wij willen graag weten hoe u over deze plannen denkt, daarom vragen wij u om via onderstaande link de enquete in te vullen. Dit is een eerste 'draagvlak-meting'. De resultaten van de enquête worden meegenomen in het raadsvoorstel over de plannen. Dit raadsvoorstel wordt in januari door de gemeenteraad behandeld.

Naar de Enquete

U kunt de enquête anoniem invullen tot en met vrijdag 15 november. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs!

Vergelijk hulpaanbod