Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Of heeft iemand anders u hiervoor aangemeld? Dan wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een breed gesprek.

Wat is een breed gesprek?

Als u contact zoekt met de gemeente via het Loket Wonen, Zorg en Welzijn en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heet ook wel 'het breed gesprek'.

Het kan ook zijn dat Pit Baarn u heeft doorverwezen naar hulp van de gemeente. Ook dan volgt een breed gesprek.

Het gesprek wordt liefst bij u thuis gevoerd. In de praktijk kan het gesprek ook ergens anders plaatsvinden.

Tijdens het breed gesprek praat u met een medewerker van de gemeente. Dit kan iemand van het Loket Wonen, Zorg en Welzijn zijn, maar ook iemand van het Lokaal Team. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn er bij?

Het breed gesprek voert u met een medewerker van de gemeente. Het kan zijn dat u het gesprek heeft met méér dan 1 persoon.

De gemeente zal ook vragen of u iemand uit uw omgeving wilt meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid , een goede vriend(in) of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner of een Mentor meenemen naar het gesprek.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod:

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om uw hulpvraag of probleem op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met hulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

De medewerker van de gemeente kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening. Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het breed gesprek? Lees dan de tips.

Organisaties

Wmo-loket

Gemeentehuis Loket Zorg en Welzijn - Loket...

 035-54 81 611 baarn.nlStationsweg 183743ENBaarn

Bestanden

Checklist op gesprek -
MEE
PDF, 1,26 MB
Vergelijk hulpaanbod