Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz) moet u een eigen bijdrage betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage Wmo

Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning maximaal €19,00 per 4 weken, per huishouden. Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van dit maximumbedrag.

Wel mag de gemeente de eigen bijdrage verlagen. Sommige gemeenten bepalen bijvoorbeeld dat mensen met een laag inkomen minder of helemaal geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

In Baarn is de enige afwijking dat de regiotaxi tegen gereduceerd tarief beschikbaar is. Hiervoor betalen cliënten geen eigen bijdrage maar een ritprijs aan de regiotaxi.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

April en mei 2020: geen eigen bijdrage Wmo vanwege corona

Mensen die Wmo-ondersteuning krijgen, hoeven voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te betalen. Dat is vanwege de situatie rond het coronavirus.

Deze maatregel geldt niet voor mensen die vanuit de Wmo wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Zij moeten voor de maanden april en mei wel hun eigen bijdrage betalen. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het Loket Wonen, Zorg en Welzijn. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen wordt geind door het CAK. Je kunt de eigen bijdrage zelf berekenen via : www.hetcak.nl. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. De gemeente Baarn wijkt niet af van de berekening van het CAK.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod