Cliëntondersteuning biedt u informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn. Cliëntondersteuners kunnen ook bemiddelen bij klachten en problemen. U kunt ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuning aanvragen

Cliëntondersteuning wordt in Baarn aangeboden door MEE Utrecht, Gooi & Vecht en Welzijn Baarn Mantelzorgondersteuning en ouderadvies. Beide organisaties zijn onderdeel van Pit Baarn.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen? Loopt u vast in de samenwerking met zorgorganisaties? En zoekt u iemand die met u meedenkt en naast u staat? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee en geeft informatie, advies en ondersteuning, zodat u zelf weer verder kunt.

De cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld met:

Het voorbereiden op het brede gesprek met de gemeente over zorg en welzijn

  • De afspraken met de Uitvoeringsorganisatie BBS of het UWV
  • Gesprekken met zorg- en onderwijsinstellingen
  • Het aanvragen van zorg of een voorziening in uw huis
  • Het opstellen van uw persoonlijk- of ondersteuningsplan
  • Evaluatie en klachten van dienstverlening en zorg

Hulp is gratis

Onze hulp is altijd gratis. U heeft geen verwijzing nodig en u betaalt geen eigen bijdrage. De cliëntondersteuning is onafhankelijk. Dat betekent dat wij naast u staan. Samen kijken we wat het beste is voor u. Zodat u uiteindelijk zelf keuzes kunt maken die bij u passen.

Bel of stuur een e-mail

Voor onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning kunt u rechtstreeks contact opnemen met de consulenten van MEE UGV, tel. 035 303 01 65 | baarn@mee-ugv.nl of

Welzijn Baarn tel. 035-5418600| ouderenadvies@welzijnbaarn.nl

Op deze pagina vindt u daarnaast de gegevens van andere organisaties die cliëntondersteuning aanbieden in uw gemeente of regio.

Heeft u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u voor cliëntondersteuning ook bij MEE terecht. Of u kunt hulp krijgen van het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft ondersteuning bij het uitzoeken en regelen van de zorg waarvoor u een CIZ-indicatie heeft.

Recht op ondersteuning bij zorg en hulp

Een cliënt is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente zorgt ervoor dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is: het is een algemene voorziening.

Hulp en advies

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met het Loket Wonen, Zorg en Welzijn. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Cliëntondersteuning bij zorgaanvraag

De gemeente zorgt ervoor dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

Ook bij een aanvraag die u niet bij de gemeente doet, maar bij een andere instantie, kunt u dus cliëntondersteuning krijgen. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het breed gesprek.

Stichting Mentorschap

Stichting Mentorschap biedt cliëntondersteuning aan personen die dat door omstandigheden niet zelf kunnen.
Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar wat als hij/ zij niemand om zich heen heeft om dat voor hem/ haar te doen? Mentorschap Midden Nederland zet voor deze mensen mentoren in.
Mentoren zijn vrijwilligers die door de rechtbank worden benoemd en wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en adviseur zijn voor hun cliënt. Zij hebben regelmatig contact met hun cliënt (ongeveer eens per twee weken), bouwen een vertrouwensrelatie met hen op en voeren met of namens hen overleg met zorgverleners en behandelaars. Zij kijken kritisch mee naar de zorg die hun cliënt ontvangt.

Hulpaanbod

Cliëntondersteuning

Organisaties

Cliëntondersteuning

MEE Utrecht, Gooi & Vecht - Locatie Hilversum

 030-26 42 200 mee-ugv.nlOude Enghweg 21217JCHilversum

MEE Utrecht, Gooi & Vecht - Locatie Utrecht

 030-26 42 200 mee-ugv.nlPallas-Athenedreef 103561PEUtrecht

Het Zorgkabinet

 06-23 47 46 40 zorgkabinet.nlGaren 443421KLOudewater

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod