De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Dit heet ook wel 'melding doen'.

Als u melding doet bij het Loket Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Baarn, zal medewerker Wmo contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit is het breed gesprek. U bespreekt met medewerker Wmo wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Loket Wonen, Zorg en Welzijn voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening. Ga bij voorkeur samen met uw partner, kind, vriend of een clientondersteuner naar het gesprek.

Meer informatie vindt u in de teksten over het breed gesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

 • Zorg in natura: u krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft.
 • Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Adviesraad Sociaal Domein Baarn

De ASDB is een onafhankelijke commissie die bestaat uit negen leden en een voorzitter, die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers-)werkervaring betrokken zijn bij het sociaal domein.

De werkzaamheden zijn verdeeld over drie adviesteams:

 • Jeugd, Opvoeding en Onderwijs
  Mirjam van Halem, Cavit Karaman, Wendy de Koning en Joke den Toom
 • Volwassenen tot 65 jaar
  Conny van Gelder en Muhammet KiliƧ
 • 65+
  Marjan Hut, Anneke Maarleveld en Toos Verschuur

De voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn is Thomas Meyes

Wat doen wij ?

De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Het zijn onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De Adviesraad zet zich in als klankbord voor inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in het dagelijkse leven of die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensvoorziening van de gemeente. LEESMEER

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het Loket Wonen, Zorg en Welzijn.

Vragen over Wmo-ondersteuning kunt u ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Deel uw ervaringen met de zorg

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past: https://www.zorgkaartnederland.nl

Wilt u direct naar de zorgkaart en uw ervaringen delen/beoordeling schrijven? Raadpleeg de zorgkaart klik hier

Organisaties

Gemeente

Sportloket Baarn

 035-54 81 791 baarn.nlStationsweg 183743ENBaarn

Gemeentehuis Loket Zorg en Welzijn - Loket...

 035-54 81 611 baarn.nlStationsweg 183743ENBaarn

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod