In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Geluidsoverlast bijvoorbeeld, of zwerfvuil en hondenpoep. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

Problemen samen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Op de website Problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij buurtbemiddeling van Welzijn Baarn.

De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij doen hun best om problemen of conflicten zo goed mogelijk op te lossen. Neem voor meer informatie contact op met Pit Baarn.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

U kunt het bij de gemeente melden als u zwerfafval aantreft. De gemeente zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt. Hier gaat dan misschien wel wat tijd overheen.

U kunt ook zelf bijdragen aan een schone omgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. U kunt dit bijvoorbeeld doen langs een route die u dagelijks loopt of fietst. Of bij een parkeerplaats waar u vaak stopt met de auto. U kunt ook samen met anderen een grote opruimactie houden, als buurtactiviteit. Misschien zijn er bij het buurtcentrum wel mensen te vinden die hier ook enthousiast over zijn.

Bermbrigade Baarn

Samen zetten we ons in voor een schoner Baarn. Elke eerste zaterdag van de maand verzamelen we om 9:45 uur op de Brink en fietsen we naar de afgesproken locatie waar we zwerfafval gaan opruimen. Bekijk onze FACEBOOK pagina

Overlast melden

Overlast kunt u melden bij de gemeente, via tel. 035 - 54 81 611. Heeft u er direct last van, gebeurt het 's nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent.

Zorgt iemand in uw omgeving regelmatig voor overlast, dan kan het zijn dat er iets aan de hand is met de overlastgever. Dit soort gevallen kunt u doorgeven aan de eerste de beste hulpverlener of zorgprofessional die u kent. Dit kan de huisarts zijn, maar ook de thuiszorgmedewerker of een medewerker van Welzijn Baarn, Welzin, Eemland Wonen of de politie. Zij kunnen ervoor zorgen dat hulp op gang komt.

U kunt ook bellen met de GGD regio Utrecht, op telefoonnumer 033 - 467 82 53. Of stuur een e-mail naar woonproblematiek@ggdru.nl. U kunt bij dit meldpunt ook terecht als u zich zorgen maakt over iemand en vermoedt dat er te weinig hulp wordt geboden.

De wijkagent

In Baarn zijn wijkagenten actief. Binnen de wijk richt de agent zich op allerlei zaken, van sociale problemen tot kleine criminaliteit en van overlast tot milieuvervuiling. Samen met de bewoners zorgt de wijkagent voor een leefbare wijk. De wijkagent houdt contact met buurtbewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wanneer u contact wilt opnemen met uw wijkagent, kunt u kijken op de website van de politie.

Hulpaanbod

Bemiddeling (betaald) bij burenruzie

Arbeids Mediation

Uw mediator bij HG-nus Mediation is drs. Ronald Hagénus,...

Mediation / conflictbemiddeling

Werkwijze: Ik begin met een oriënterend gesprek. Ik...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod