Menu

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

De meeste beschermde woonvormen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermde woonvormen

In een beschermde woonvorm woont u in principe niet zelfstandig. U woont met een aantal mensen in een huis. Wel proberen instellingen zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan.

U heeft wel een eigen kamer, maar het toilet, de badkamer, de keuken en de woonkamer deelt u met de andere bewoners. In sommige gevallen krijgt u uw eigen appartement.

Overdag is er iemand die u begeleidt bij de dagelijkse dingen, zoals:

  • schoonmaken, boodschappen doen en eten koken
  • het vinden van een zinvolle dagbesteding (werk of opleiding)
  • medicijnen innemen
  • het onderhouden van sociale contacten
  • de administratie doen

De hoeveelheid begeleiding wisselt. Het kan een paar uur per week zijn, het kan ook meer zijn. Op sommige locaties is 24 uur per dag iemand aanwezig.

Tijdelijk beschermd wonen

Beschermd wonen kan een tussenstap zijn als u de overgang te groot vindt van bijvoorbeeld het psychiatrisch ziekenhuis of een verslavingskliniek naar zelfstandig wonen. In overleg met uw begeleider kunt u kijken hoe u de overstap gaat maken naar zelfstandig wonen.

Niet gericht op behandeling

Beschermd wonen vanuit de Wmo is niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Woont u in een instelling voor beschermd wonen en heeft u behandeling vanuit de geestelijke gezondheidzorg nodig? Dan kan uw huisarts een verwijzing geven.

Zijn uw psychiatrische problemen zo ernstig dat zelfstandig wonen of beschermd wonen niet lukt, dan wordt u (meestal tijdelijk) opgenomen in een psychiatrische kliniek of op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis (paaz).

Wordt u tegen uw wil opgenomen, dan treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) in werking.

Hoe regel ik het?

Voor een plaats in een beschermde woonomgeving kunt u zich aanmelden. U neemt hiervoor contact op met PitBaarn in Baarn die u kan door verwijzen naar het Lokaal Team. Het Lokaal Team bekijkt vervolgens of beschermd wonen voor u een oplossing is.

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliƫntondersteuner. Maar u kunt ook uw huisarts vragen om u te helpen.

Vergoeding en eigen bijdrage

Bij beschermd wonen vanuit de Wmo vergoedt de gemeente de begeleiding en het verblijf in de instelling. U betaalt een eigen bijdrage.

Overgangsregeling beschermd wonen

Sinds 1 januari 2015 vallen de meeste vormen van beschermd wonen onder de Wmo. Mensen die vóór die datum een AWBZ-indicatie hadden voor beschermd wonen, kunnen nog tot uiterlijk 1-1-2021 gebruik maken van een overgangsregeling.

Kijk voor meer informatie op Informatielangdurigezorg.nl

Beschermd wonen Baarn

In Baarn zijn verschillende aanbieders van beschermd wonen voor diverse doelgroepen.

Ga naar de website van Kwintes We bieden onder andere specialistische woonvormen voor jongeren, ouderen, mensen bij wie het wonen wordt belemmerd door ernstige verslavingsproblematiek, mensen met autisme of Korsakov en jonge moeders.

Ga naar de website van Amerpoort Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is onze missie. Amerpoort heeft een bijzonder breed aanbod van diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Verschillende woonvormen, dagbesteding en dagopvang, vrije tijdsbesteding en logeermogelijkheden, ondersteuning thuis, in de wijk en via gemeenten, uitgebreide medische zorg en expertise die we graag delen.

Ga naar de website van Sherpa Als zorginstelling in de regio Gooi & Vechtstreek, Eemland en Utrecht-West ondersteunt Sherpa mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Doelgroepen zijn mensen met een:

  • Lichte verstandelijke beperking
  • Verstandelijke beperking
  • Moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Ernstig meervoudige beperking
  • Lichamelijk beperkt & Niet aangeboren hersenletsel

Hulpaanbod

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Woonwijk Eemeroord

In woonwijk Eemeroord zijn enkele appartementen beschikbaar voor...

Organisaties

Beschermd wonen

Stichting Driestroom - Driestroomhuis Villa Saron

Amsterdamsestraatweg 333744MABaarn

DWRP GVT - DWRP Woongroep

 020-64 62 582 dwrp.nlPunter 2361186RLAmstelveen

Stichting Jeugddorp De Glind

 0342-45 90 30 jeugddorpdeglind.nlRudolphlaan 23794MZDe Glind

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod