Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • financiĆ«le problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Maatschappelijke Opvang Gooi & Vechtstreek
Ons team Maatschappelijke Opvang biedt hulp aan mensen die door een crisis, conflictsituatie of door problemen met de lichamelijke- of psychische gezondheid buiten de maatschappij komen te staan of zich daarbinnen niet meer kunnen handhaven. Dit kan leiden tot isolement en maatschappelijke uitsluiting. Onze hulp is erop gericht om deze mensen weer op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente (het sociaal plein).

Het beleid is erop gericht dat niemand op straat hoeft te komen. Tijdelijke opvang is soms noodzaklijk, zo snel mogelijk weer doorstromen naar een stabiele situatie is het doel.
Centraal nummer voor alle vragen (035) 6 993 240
(ma - do 09:00 - 17:00)
(vrij 09:00 - 13:00)
Crisisopvang. Tel. (035) 62 31 807

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts of - buiten kantoortijden - de huisartenspost (HAP) in Blaricum: tel. 0900 - 93 59. De huisarts of huisartsenpost kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of gezin, neem dan contact op met de huisarts of een andere betrokken hulpverlener. Zij kunnen de crisisdienst inschakelen, voor spoedeisende jeugdhulp.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Meidenhuis

Soms kunnen meiden tijdelijk niet meer thuis wonen en hebben ze...

Woonwijk Eemeroord

Mocht de situatie op zeer korte termijn vragen om een oplossing,...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Meidenhuis

Soms kunnen meiden tijdelijk niet meer thuis wonen en hebben ze...

Woonwijk Eemeroord

Mocht de situatie op zeer korte termijn vragen om een oplossing,...

Organisaties

Crisisopvang

Oranje Huis Flevoland-Gooi en Vechtstreek

 088-23 42 530 blijfgroep.nlZwedenstraat 2291363DNAlmere

Blijf Groep - Oranje Huis Amsterdam

 088-23 42 650 blijfgroep.nlTollensstraat 591053RSAmsterdam

Huisartsenpraktijk Zwaan-Gagenel

 035-54 11 500 huisartszwaan-gagenel.nlMolenweg 23743CMBaarn

Arts-acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg

 06-28 04 64 55 praktijkmgmvandenberg.nlMerelhof 443743ELBaarn

Huisartsenpraktijk van Geuns & de Jong

 035-54 13 737 huisartsbaarn.nlPlataanlaan 113741WEBaarn

Vergelijk hulpaanbod