Menu

Hulp bij het huishouden

Professionele hulp bij schoonmaken, wassen, opruimen. Hulp in het huishouden regelen bij de gemeente.

Hulp bij het huishouden van familie, vrienden, buren en vrijwilligers

Hulp van huisgenoten en hulp uit uw sociale netwerk wanneer u zelf de huishoudelijke taken niet meer kunt doen.

Vormen van hulp bij het huishouden

Er zijn lichte en zwaardere vormen van hulp bij het huishouden. De gemeente bepaalt voor welke hulp u in aanmerking komt.

Zelf huishoudelijke hulp regelen

Zelf een aanbieder van huishoudelijke hulp zoeken, zoals een thuiszorgorganisatie, klussendienst, boodschappendienst, maaltijdvoorziening.

Huishoudelijke hulp vragen bij de gemeente

Aanvraag doen voor huishoudelijke hulp bij de gemeente. U doet hiervoor een melding bij het Loket Wonen, Zorg en Welzijn.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Extra huishoudelijke hulp met korting, bedoeld voor mantelzorgers.