Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Wat moet u betalen?

Wilt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de website van de gemeente Baarn.

Kwijtschelding

Heeft u een minimuminkomen of uitkering op bijstandsniveau én weinig vermogen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting.

De kwijtschelding gemeentelijke belastingen is bedoeld voor mensen met een inkomen of uitkering op bijstandsniveau en die niet over een vermogen beschikken, zoals spaargeld. Kwijtschelding wil zeggen dat u de aanslagen voor een aantal belastingen niet hoeft te betalen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Hoe u kwijtschelding kunt aanvragen

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan kunt u hieronder digitaal een aanvraag kwijtschelding indienen met uw DigiD. Hebt u geen DigiD, dan kunt u dit digitaal aanvragen door hier te klikken. Papieren formulieren hiervoor worden niet meer uitgegeven. Denkt u er aan dat u de nodige documenten tot uw beschikking hebt? U kunt deze direct uploaden in de aanvraag.

Kwijtschelding aanvragen met DigiD

Nadat u de aanvraag kwijtschelding hebt verzonden, kunt u altijd inloggen op Mijn Baarn en nakijken wat u hebt ingevuld. Ook is het mogelijk om nog aanvullende informatie toe te voegen.

Voor welke belastingen u kwijtschelding kunt aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor andere belastingsoorten is kwijtschelding niet mogelijk. Voor meer informatie zie de website van de gemeente Baarn

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod