Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. Uw kind kan dan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Soort vervoer

De gemeente kan een vergoeding geven voor vervoerskosten, bijvoorbeeld voor halen en brengen met de auto of reizen met het openbaar vervoer. Het hangt van de situatie van uw kind af wat er mogelijk is. Alleen wanneer een groot aantal leerlingen uit Baarn naar het speciaal onderwijs gaat, kan de gemeente besluiten om aangepast vervoer (met taxibusjes) te regelen.

Leerlingenvervoer aanvragen

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij de gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Op de website van de gemeente Baarn kunt u meer over de vergoeding en de aanvraag lezen.

Hulpaanbod

Leerlingenvervoer

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod