Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden?

 • U kunt met uw opvoedvraag altijd naar de GGD.
 • Welzin biedt opvoedondersteuning via cursussen, groepstrainingen en themabijeenkomsten.
 • Weet u niet waar u het beste hulp kunt zoeken? Neem dan contact op met Pit Baarn.

Soms is specialistische jeugdhulp nodig. Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, indien de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Inloopspreekuur Pit

Pit Baarn is het laagdrempelige informatie- en adviespunt voor iedereen in de gemeente Baarn in de leeftijd van 0 - 100+. U kunt zonder afspraak langskomen op een van de inloopspreekuren aan de Eemnesserweg 17 in Baarn:

 • Maandag: 10.00 tot 12.00 uur
 • Dinsdagavond op afspraak: 19:30 - 20:30 m.u.v. feestdagen en schoolvakanties
 • Woensdag: 14.00 tot 16.00 uur
 • Vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur

De Pit-medewerkers kunnen u en uw gezin de weg wijzen als u vragen heeft over opvoeden & opgroeien. Maar u kunt bij Pit ook terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, gezondheid, dagbeleving, werk & inkomen.

Meer over Pit Baarn.

Aanvragen jeugdhulp

Blijkt tijdens uw bezoek aan Pit, de GGD of Welzin dat in uw gezin ingewikkelde problemen spelen, dan kunnen deze organisaties ervoor zorgen dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld hulp van het Lokaal Team. Het Lokaal Team nodigt u dan uit voor een breed gesprek, om uw situatie te bekijken en te bepalen welke hulp er nodig is. Zo nodig regelt het Lokaal Team (specialistische) jeugdhulp bij een zorgaanbieder. U krijgt dan een beschikking. Bijvoorbeeld voor dagbesteding, begeleiding, logeeropvang of beschermd wonen.

Verwijzing van een arts of specialist

De huisarts, een jeugdarts of een specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het Lokaal Team kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

 • advies bij opvoedproblemen
 • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
 • pleegzorg
 • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
 • wonen of logeren in een jeugdinstelling
 • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid, verzorging)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met de gemeente.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Verwijsindex Eemland

Verwijsindex Eemland

Het komt voor dat er meerdere professionals aan uw gezin hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/ samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. Daarom kunnen professionals in Eemland gebruik maken van de Verwijsindex.

Deze index is een computersysteem waarin professionals kunnen vermelden dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

In de Verwijsindex staat geen inhoud, geen dossier! Een professional vermeldt alleen dat hij of zij betrokken is en niet waarom. Zo wordt met de index alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is de Verwijsindex een belangrijk stuk gereedschap. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden in de folder voor de ouders/ verzorgers of de folder voor de jongeren.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer een professional zijn betrokkenheid middels een vermelding in de Verwijsindex aangeeft, wordt u als ouder hierover geïnformeerd en vanaf 12 jaar wordt ook het kind zelf op de hoogte gebracht (vanaf 16 jaar alleen het kind zelf). Betrokkenen hebben daarnaast de volgende rechten:

 • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
 • Recht op correctie van de gegevens;
 • Recht op een kopie van de gegevens;
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Voor inzage, verandering of een kopie van uw gegevens, stuurt u een mail naar verwijsindex@amersfoort.nl

Ik wil niet in de Verwijsindex staan

Als u niet wilt dat deze gegevens in de Verwijsindex staan, kunt u bezwaar maken. Stuur een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar het kind/ jeugdige staat ingeschreven. Geef in deze brief duidelijk aan waarom de persoonsgegevens niet in de Verwijsindex mogen staan.

Vragen en meer informatie
Heeft u vragen over of wilt u meer informatie over de Verwijsindex als inwoner of als organisatie? Ga dan naar de website voor de meest recente informatie: http://multisignaal.nl/Eemland/ en contactinformatie.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod